Guía d'usuari

Índex

 1. Objectiu
 2. Preguntes i respostes
  2.1 Llibres i categories
  2.2 Preguntes alternatives
  2.3 Multilingüisme
  2.4 Preguntes no visibles
  2.5 Provar les preguntes i respostes
 3. GRATUÏT vs PREMIUM
  3.1 Diferències entre ambdós plans
  3.2 Saldo i recàrregues
  3.3 Crèdit i microcrèdit
  3.4 Control del consum
 4. Accés i ús pel teu públic
  4.1 La teva pàgina BeeHelp
  4.2 En la teva pròpia web
  4.3 Personalització visual

1. Objectiu

Benvingut a BeeHelp. En aquesta guia pretenc ensenyar-te els primers passos perquè puguis començar a usar el teu compte per respondre als teus clients, potencials clients o visitants.

En aquesta guia veurem com afegir la informació sobre el teu negoci o producte, com fer que el teu públic pugui accedir-hi i consultar-la, i com funciona l'assumpte del pagament i fins on inclou el pla gratuït.

2. Preguntes i respostes

2.1 Llibres i categories

En el pla gratuït, pots crear fins a 100 preguntes en un mateix compte. En el pla de pagament, fins a 10.000 preguntes. Normalment, una secció de preguntes i respostes per a qualsevol servei difícilment necessita més de 50 preguntes-respostes.

BeeHelp emmagatzema la informació del teu producte o servei en forma de preguntes i respostes que la intel·ligència de ChatGPT utilitzarà per respondre a les sol·licituds d'informació dels teus visitants.

Les preguntes s'agrupen en col·leccions anomenades "Llibres". Pots crear tants llibres com vulguis, i són independents entre si. Pots decidir inserir la consulta d'un llibre en una pàgina web i la consulta d'un altre llibre en una altra pàgina web o en una altra secció de la teva mateixa pàgina web.

Per exemple, una col·lecció típica de "Preguntes Freqüents" i una altra de "Guia d'usuari".

A més a més, dins de cada llibre, pots agrupar les preguntes per categories. La interfície del panell d'administrador és senzilla i fàcil d'usar. Simplement has de:

 • Crear un llibre
 • Crear almenys una categoria en aquest llibre
 • Afegir preguntes i respostes a aquesta categoria

2.2 Preguntes alternatives

Cada parella de pregunta-resposta està composta pels següents elements:

 • Pregunta principal
 • Preguntes alternatives
 • Resposta

Les preguntes alternatives són enunciats que convé afegir per ajudar al sistema a recuperar justament aquesta resposta quan un visitant escrigui una pregunta poc habitual, però que es respon amb la mateixa informació que la pregunta que hem formulat de manera més estàndard.

Per exemple:

 • ¿Quant costa el servei?
 • ¿Quant es paga pel servei?
 • ¿Quin és el cost?

Són preguntes que es respón amb la mateixa informació.

2.3 Multilingüisme

El sistema és 100% multilingüe de diverses formes:

 • Pots afegir cada pregunta i resposta en més d'un idioma. Per fer-ho, has de contactar amb el servei de suport perquè t'activin més idiomes, el que no té cap cost. No obstant, per defecte, el teu compte en BeeHelp es crea per utilitzar solament l'idioma que vas indicar al formulari de registre.
   
 • Incluso si defines todas las preguntas y respuestas en un solo idioma, como el portugués, ChatGPT "traducirá" sus respuestas en tiempo real para adecuarse al idioma que haya empleado el visitante para hacer su consulta.

Hem vist com ha respost als nostres visitants en japonès, xinès, malai, àrab, etc., idiomes en els quals no sabem ni escriure una lletra. ¿No és fantàstic? No obstant, el més recomanable és que afegexis les teves preguntes i respostes al sistema en la teva llengua local i, possiblement, en alguna de les majoritàries, com l'anglès.

2.4 Preguntes no visibles

Quan edites un parell pregunta-resposta, la propietat "Visible" es refereix a si desitges incloure-ho en la llista de preguntes i respostes si decidesixes mostrar-ho en la seva totalitat al teu lloc web, al mode clàssic.

Quan pot ser útil definir una pregunta-resposta com a NO visible? Doncs quan l'has afegit al sistema perquè algú ha preguntat per aquest assumpte del qual parla, però en realitat és alguna cosa molt minoritaria, i no desitges que la teva llista de preguntes i respostes publicades sigui excessivament llarga. Per aquesta raó, possiblement no desitgis mostrar algunes d'elles.

No obstant, totes elles seran utilitzades per ChatGPT per respondre als visitants, si es necessita.

2.5 Provar les preguntes i respostes

Des del panell d'administrador, en la llista de preguntes, pots provar el tipus de respostes que ofereix el sistema als visitants.

El botó "Cercar similars" obre un quadre de diàleg en què escrivim la possible pregunta del visitant i el sistema ens retorna la llista de preguntes ordenades segons el seu nivell de "similitud", expressat en una nova columna anomenada "Similitud".

Les dues preguntes que queden a la part superior són les que probablement responen a la pregunta escrita pel visitant, i són les que se li passen a la IA perquè processi una resposta personalitzada.

El botó "Preguntar a la IA" ens permet rebre la mateixa resposta que es dóna als visitants quan es troba en el pla PREMIUM: ChatGPT redacta una resposta personalitzada a la pregunta escrita pel visitant i, a més, sota es mostra la(s) pregunta(s) més similar(s) usada(s) per a això.

Aquest tipus de consultes es tarifiquen de la mateixa manera que si fossin fetes per un visitant. Els costos s'expliquen més avall.

3. GRATUÏT vs PREMIUM

3.1 Diferències entre ambdós plans

Com ja saps, el servei de BeeHelp s'ofereix en mode FREEMIUM, de moment amb dos únics plans:

 • GRATUÏT: està limitat a acumular fins a 100 preguntes-respostes al teu compte, amb preguntes de no més de 20 paraules i respostes de no més de 120 paraules, i el sistema mai retorna una resposta PERSONALITZADA per chatGPT als teus visitants quan consulten.
   
 • PREMIUM: el límit de preguntes-respostes que pots acumular al teu compte s'eleva a 10.000, amb preguntes de no més de 40 paraules i respostes de no més de 240 paraules, i en aquest cas, el sistema retorna respostes personalitzades a les consultes dels teus visitants.

3.2 Saldo i recàrregues

Quan et registres, el teu compte treballa en el mode GRATUÏT, i quan carregues SALDO al mateix, automàticament s'activa el mode PREMIUM. Si et quedes a zero, llavors el sistema torna a passar al mode GRATUÏT.

En el cas del plan GRATUÏT, hi ha un límit de 100 consultes al dia. Després d'això, la caixa de consulta ja no es mostrarà als teus visitants.

El mateix succeeix en el mode PREMIUM quan assolides el "límit de consum diari" que hagis definit. Això és per evitar sorpreses desagradables.

En el panell d'administrador, a dalt a l'esquerra, tens un indicador del saldo disponible al teu compte i, clicant-hi, accedeixes a la secció "Gestió del saldo".

Allí pots:

 • configurar alertes per correu quan el saldo quedi per sota d'un cert llindar
 • carregar més fons al teu saldo amb només dos clics
 • consultar l'historial de consum

3.3 Crèdit i microcrèdit

Se li diu "crèdit" al saldo que carregues des de la teva targeta o per transferència (depèn del teu país i moneda) i és una quantitat expressada amb dos dígits decimals.

Se li diu "microcrèdit" a una quantitat de crèdit que es separa del "crèdit" per ser consumida en accions que suposen "microconsums". Per exemple:

 • respondre a una consulta usant a chatGPT perquè elabori una resposta personalitzada suposa un consum de 0.01 USD
   
 • respondre a una consulta simplement buscant les dues preguntes-respostes més similars suposa un consum de 0.0001 USD

Quan el sistema ha d'anotar algun d'aquests microconsums, descompta l'import corresponent del teu "microcrèdit" en aquest moment. I si ho tens a zero, el recarrega prenent 1.00 USD del teu "crèdit".

3.4 Control del consum

A la secció de "Gestió de crèdit" que hem vist anteriorment, pots fer un seguiment dels consums de 1,00 USD que es vagin fent.

Però si vas a la secció de "Configuració" del mòdul "FAQ", trobaràs un "Historial" de consums diaris, amb el número de dígits decimals exactes.

A més a més, en aquesta secció pots definir un valor raonable per al "Límit diari", per evitar sorpreses.

4. Accés i ús pel teu públic

4.1 La teva pàgina BeeHelp

Quan et registres a BeeHelp, es crea una pàgina independent per a tu, amb la seva pròpia base de dades i la seva pròpia URL. La URL és del tipus:

 • https://beehelp.net/el-meu-projecte/

"el-meu-projecte" és la part de la URL que vas triar en registrar-te.

A més, rebràs per correu l'accés al panell d'administrador, des d'on pots afegir preguntes i respostes al teu compte i controlar el teu consum, saldo i històrial d'ús.

La pàgina de BeeHelp que se t'assigna és la que has de compartir amb el teu públic, com ara clients, potencials clients, usuaris i socis. Ells poden consultar les preguntes i respostes que hagis afegit i que hagis establert com a VISIBLES en el teu compte. També tindran accés a una caixa de text per a fer consultes específiques.

Nota: Actualment, qualsevol persona que tingui la URL pot accedir a la teva pàgina. Aviat, implementarem un sistema perquè puguis bloquejar l'accés a la informació. Probablement, es requerirà una clau que compartiràs amb el teu públic.

4.2 A la teva pàgina web

També pots inserir 2 widgets a la teva pàgina web:

 • Una caixa de preguntes.
 • Un llistat de preguntes.

Pots:

 • Inserir només un dels widgets.
 • Inserir els dos en una mateixa pàgina.
 • Inserir els dos en pàgines diferents.

Per inserir un d'aquests widgets, has de copiar el codi que es troba a la secció "Configuració" del mòdul "FAQ". Tingues en compte que:

 • Si tens més d'un llibre de preguntes, veuràs un selector de llibres perquè el codi d'inserció del widget varia lleugerament.
   
 • Si tens activat més d'un idioma, també has de seleccionar l'idioma que desitges usar en el widget que vols inserir.
   
 • Opcionalment, per a usuaris avançats, pots afegir a la URL del widget el paràmetre "&class=my_class" perquè quan es renderitzi el widget en el navegador web, el DIV contenidor tingui assignada una classe especial que et permeti controlar l'aspecte mitjançant CSS personalitzat.

Comentaris tècnics (per a usuaris avançats):

 • Aquest widget funciona mitjançant un fitxer JavaScript que, en carregar-se a la pàgina on el inseris, crearà un IFRAME dinàmic a l'interior d'un DIV que inseris on desitgis. Si analitzes el contingut d'aquest fitxer JavaScript, veuràs que no té més de 30 línies de codi molt senzill i no fa gairebé res més, ni usa cookies.
   
 • L'únic que fa aquest JavaScript és comunicar-se amb el JavaScript que es carrega a l'IFRAME per redimensionar l'IFRAME quan es modifiqui el contingut del mateix. D'aquesta manera, per als visitants, serà difícil notar que aquest contingut no forma part de la mateixa pàgina que estan visitant.
   
 • Perquè aquesta inserció funcioni, has d'indicar el domini web on hagis inserit el widget. Sobre el codi del widget, trobaràs unes caixes on pots indicar fins a tres dominis web diferents. Si necessites més, contacta'ns.
   

4.3 Personalització visual

Volem afegir més funcions de personalització properament. Per ara, pots utilitzar l' apartat "Personalitzar" que es troba a la secció "Configuració" del mòdul de preguntes freqüents del panell d'administració.

 • Disposes d'editors d'HTML que, en mans expertes, poden fer meravelles: el seu contingut s'insertarà en qualsevol lloc on s'insereixin els widgets.
   
 • Hi ha un editor per a cada idioma i per a cada entorn: tant per a la teva pàgina de BeeHelp com per a la teva pàgina externa (si l'utilitzes).
   
 • Si utilitzes el botó "Codi font" d'aquests editors, podràs incloure nodes HTML de CSS (STYLE) i de Javascript (SCRIPT), el que et proporciona un major control.
   
 • Per inserir imatges, com ara el teu logotip, utilitza una URL que apunti a un lloc on la imatge estigui allotjada. Actualment, estem treballant en com permetre que els nostres usuaris pugin imatges al nostre servidor, però això implica un risc de seguretat molt alt, per la qual cosa donarem aquest pas amb precaució.

 

 

 

 

Hermosillo · Sonora · México